Hình ảnh riêng biệt cho từng thị trường trên Amazon

Sao bao ngày tháng chờ mong, thì Amazon cuối cùng đã đưa giải pháp giúp bạn upload hình ảnh sản phẩm cho mỗi thị trường khác nhau. 🙏 🙌

Giờ đây, bạn có thể tải lên hình ảnh được tối ưu hóa cho từng ngôn ngữ / thị trường.

Vì vậy, hình ảnh với ảnh tiếng Đức cho Amazon.de, ảnh tiếng Ý cho Amazon.it, v.v.

Hình ảnh riêng biệt cho từng thị trường trên Amazon

Hướng dẫn thêm hình ảnh riêng biệt cho từng thị trường trên Amazon

1. https://sellercentral.amazon.de/imaging/upload/country

(nếu ở UK thì https://sellercentral.amazon.co.uk/imaging/upload/country tương tự cho Pháp .fr, Tay ban nha .es, ý .it…)

2. Đặt tên cho các bức ảnh như sau

Ảnh chính = [ASIN] .MAIN.jpg

những ảnh khác = [ASIN] .PT01.jpg / [ASIN] .PT02.jpg / [ASIN] .PT03.jpg / [ASIN] .PT04.jpg /…

Ví dụ: ASIN = B07654XCXM → B07654XCXM.MAIN.jpg (ảnh chính),

B07654XCXM.PT01.jpg (hình ảnh vị trí 2), B07654XCXM.PT02.jpg (hình ảnh vị trí 3), …

3. Nếu có nhiều hình ảnh → nén hình ảnh vào một kho lưu trữ tệp ZIP

4. Tải các file lên (nếu có nhiều hơn một, tệp ZIP)

5. Chọn quốc gia

6. Nhấp vào “Gửi hình ảnh”

7. Kiểm tra “Báo cáo trạng thái” để xem nó có hoạt động hay không:

https://sellercentral.amazon.de/imaging/upload/status

(nếu uk thì https://sellercentral.amazon.co.uk/imaging/upload/status)

Thông tin khác về cách đặt tên tệp hình ảnh:
Tiếng Đức

https://sellercentral.amazon.de/gp/help/GJV4FNMT7563SF5F

Tiếng Anh

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/GJV4FNMT7563SF5F

Chúc mọi người thành công 🥰

Dang Le

Rate this post