Cách xin Brand Approve trên Amazon

Để đăng được một sản phẩm lên Amazon thì bạn cần phải khai báo tên nhãn hiệu (Brand name), nếu sản phẩm chưa được từng …