Tìm hiểu cơ chế Trust của Facebook

Chào anh em hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài biết để các bạn có thể hiểu rõ cơ chế Trust của Facebook nhé trên đây cũng là một vài chia sẻ vf quan điểm cá nhân hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn một phần nào giúp các bạn sử dụng tài khoản Facebook hay sử dụng đó để nuôi via, bm facebook chạy ads

cơ chế fb

Cơ chế Trust của Facebook

Giả sử 1: FaceBook chi phối mọi thứ trên nền tảng dựa trên hành vi người dùng. Biểu hiện rõ nhất là sẽ tạo ra 1 thang đo cho hành vi đó.
Thang đo đó phải có 1 cấu trúc xây dựng + cấu trúc tự động hóa ở các cấp độ.

Đạt một ngưỡng tiêu chuẩn gọi là TRUST

Ví dụ: “=> Sẽ có < trust. > Trust

Thang đo trust tạm gọi 100 điểm là maxping

Vì là có 1 cấu trúc tự động hóa + data học theo thời gian thực + nhu cầu của nhóm quản lý => ĐỘ trust của 1 user cụ thể và mọi thứ connect với nó sẽ phải update theo thời gian thực

Nhưng là bằng cách nào ?

Giả sử 2:FaceBook là 1 hệ thống AI lớn đc cấu trúc dựa trên học máy. Nhưng chỉ 1 AI thì có vẻ khả khó ổn định và chịu tải.Nên có chăng sẽ phải phân cấp độ AI, phân quyền, chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ của AI con cho từng khu vực.

Tạm gọi là AI chuyên trách(con), AI điều phối, AI tổng.

AI cho mỗi TKQC, cho hành vi set camp( của nền tảng, theo khu vực, quốc gia), hành vi add thẻ ( của nền tảng)

Luận điểm 1: FB là 1 nền tảng, nên nó phải tuân theo nguyên tắc hoạt động của một nền tảng bao gồm

Chức năng chính của Facebook là 

Lập pháp cho nền tảng

Cảnh sát nền tảng thực thi điều tra sai phạm theo luật đã được thiết lập,Tư pháp nền tảng tức là xét xử, kết luận cảnh sát điều tra đúng hay sai.
Luận điểm 2: Là vì phải tuân theo nguyên tắc hoạt động + xây dựng hệ thống luật pháp, hành pháp, tư pháp.

=> Thì phải có nguyên tắc xây dựng tham chiếu, không thể tự sáng chế. Mà chỉ có thể cải tiến cho phù hợp

=> phải xây dựng luật dựa trên nguyên tắc chung + bổ sung công nghệ
Ví dụ: Các hành vi đều được ghi nhận theo thời gian thực. Luôn được học tập, phân loại, theo dõi. Nhưng chức năng hành pháp chưa được kích hoạt mạnh

Chưa đến mua xây lại, update luật

=> Data> học> để đó> xây dựng nguyên lý, định nghĩa, đặc điểm > ghi nhận> thử áp dụng ở phạm vi mẫu > nhân rộng mẫu> Phân phối toàn khu vực liên quan.

=> Tức là nguyên lý học tập và xây dựng luật pháp dựa trên lịch sử + ghi nhận case khi đạt số lượng ,điều kiện nhất định ở phạm vi hẹp
AI add thẻ . Ghi nhận hành vi add 1 số đầu thẻ số lượng lớn trong time ngắn, nhưng không có khả năng chi trả => Mọi hành vi tương tự về sau sẽ đặt điểm âm hoặc 0 điểm => dẫn đến k đủ điểm set camp

Cuối cùng là đầu thẻ đó không thể add ?

=> Như vậy cần team quản trị rủi ro + team công nghệ phối hợp với nhau. Quản lý 1 dự án gọi là ” luật pháp nền tảng và cách thức thực thi”
=> Luật pháp bản chất là xây dựng khung trần, để đánh giá giới hạn cho hành vi khi nào vượt ra mức an toàn và gây ảnh hưởng xấu cho nền tảng,
hoặc khung tối thiểu cho hành vi phải đạt mức đó mới tính là một người dùng lành mạnh,
hoặc là trừ những điều không thể thì còn lại sẽ ok

=> Trong những trường hợp cụ thể 1 trong 3 hoặc cả 3 nguyên tắc sẽ được áp dụng.

Ví dụ một user lành mạnh: sẽ không được spam, điều kiện tính spam là cùng 1 nội dung cmt chứa link > cmt giống nhau ở 3 nơi => tính là spam.
Hành vi login tại 1 thiết bị, ip mới: sẽ kích hoạt chức năng review của AI ( điều kiện là login new), sẽ theo dõi tiếp nếu đạt vài điều kiện về dấu hiệu đã được định nghĩa trước -> Bất thường -> biện pháp bảo vệ kích hoạt.

Luận điểm 3: Vì là một nền tảng phục vụ cho mục đích kinh doanh nên phải được xây dựng phát triển theo nguyên tắc vì tiền. Chiến lược phát triển bền vững để dòng tiền ổn định

Các bên tham gia bao gồm ai?
Ai là đối tượng cần bảo vệ? aI là đối tác? đối tượng đem tiền đến?
Bài toán quả trứng, con gà được đưa ra? Chiến lược pháp triển phải đáp ứng luận điểm 1 và 2.

=> Từ giả sử và luận điểm

Có tồn tại hay không một thang đo? ( thỏa mãn các vấn đề)
Thang đo đó, nên được xây dựng dựa trên cấu trúc logic nào? Yếu tố nào với tỷ lệ? tỷ lệ này là bất biến hay thay đổi?
hay có những cấu trúc nào dễ hình dung có thể tính toán gần đúng, mô tả về cơ chế tính trust ?

Thỏa mãn điều kiện công nghệ, luật, user, tất cả mọi bên tham gia

Trên đây là phần 1 hôm sau mình sẽ chia sẻ và update thêm phần 2 hy vọng anh em đón đọc bài viết của mình nhé to be continued 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *