Lỗi Facebook track thiếu sale, double sale? vì sao? fix thế nào?

| | Facebook | 7069

Gần đây nhiều bạn hỏi mình về lỗi Facebook track thiếu Sale, hoặc track double sale thực có và hỏi mình cách Fix như thế nào. Mình xin trả lời cho anh em luôn nha để anh em có hướng điều chỉnh cho phù hợp. Vụ track thiếu sale bây giờ là “NEW NORMAL”, là … Đọc tiếp “Lỗi Facebook track thiếu sale, double sale? vì sao? fix thế nào?”