So sánh Proxy và VPN

Proxy và VPN có chức năng và ứng dụng rất giống nhau, đều là fake IP và truy cập những website bị giới hạn do …