Sử dụng tiền điện tử trong thương mại điện tử

| | Crypto | 5482

Hướng đi Yêu cầu người thanh toán chuyển khoản kèm theo thông tin order (giống như kiểu chuyển khoản ngân hàng ghi lời nhắn là mã đơn hàng ấy) Tạo ra 1 ví (địa chỉ nhận tiền) tương ứng với order khi nhận được tiền vào ví đó thì kích hoạt order Qua việc nghiên … Đọc tiếp “Sử dụng tiền điện tử trong thương mại điện tử”