Chia sẻ về Mindset xây dựng một business lâu dài trên Amazon và rộng hơn là một thương hiệu toàn cầu

| | Amazon | 11406

Trong bài trước mình đã chia sẻ về những kỹ năng mà sớm hay muộn bạn cũng cần phải hoàn thiện để vận hành xuyên suốt quá trình kinh doanh của mình đó là 5 yếu tố Mức độ am hiểu về dòng sản phẩm muốn kinh doanh Có nền tảng cơ bản về marketing … Đọc tiếp “Chia sẻ về Mindset xây dựng một business lâu dài trên Amazon và rộng hơn là một thương hiệu toàn cầu”

Mindset về nhận định cũng như tư duy để bạn có thể xây dựng một business lâu dài trên Amazon

| | Amazon | 11515

Mình lại trở lại với series chia sẻ Mindset về nhận định cũng như tư duy để bạn có thể xây dựng một business lâu dài trên Amazon nói riêng và xây dựng một thương hiệu toàn cầu nói chung. Trong bài trước mình đã nói về chủ đề phân tích và khảo sát thị … Đọc tiếp “Mindset về nhận định cũng như tư duy để bạn có thể xây dựng một business lâu dài trên Amazon”