Vi phạm chính sách Dropshipping

👉 Dropshipping là một chiến lược thực hiện bán lẻ trong đó cửa hàng không lưu kho hàng hóa thay vào đó là mua hàng từ bên thứ ba và sắp xếp để mặt hàng được giao cho khách hàng. Vì vậy người bán không phải trực tiếp quản lý sản phẩm. Tuy nhiên Amazon dường như đang ngày càng thắt chặt chính sách đối với những người kinh doanh hình thức này.

Vi phạm chính sách Dropshipping

👉 Amazon sẽ phân tích các chỉ số về khách hàng của bạn, kỹ thuật bán hàng và xử lý đơn hàng tồn kho của bạn để tìm ra những chỉ số không đáp ứng các mục tiêu sau về hiệu suất của Amazon.

 • Tỷ lệ sai sót đơn hàng: <1%
 • Tỷ lệ hủy đơn hàng trước: < 2,5%
 • Tỷ lệ giao hàng trễ: <4%
 • Phản hồi tiêu cực: <5%

Ngoài ra tài khoản của bạn cũng sẽ vi phạm chính sách dropshipping nếu

 • Người bán dropship trực tiếp từ những nơi như Sam’s Club/Walmart trực tiếp đến khách hàng.
 • Mua sản phẩm từ một nhà bán lẻ trực tuyến khác và nhờ nhà bán lẻ đó giao hàng trực tiếp cho khách hàng.
 • Lô hàng không xác định bạn là người bán trong hồ sơ hoặc nếu bất kỳ ai khác ngoài bạn (bao gồm cả nhà bán lẻ trực tuyến khác) xuất hiện trên phiếu đóng gói, hóa đơn hoặc bao bì.
 • Đơn đặt hàng vận chuyển có phiếu đóng gói, hóa đơn, bao bì bên ngoài hoặc thông tin khác cho biết tên người bán hoặc thông tin liên hệ không phải của bạn.
 • Không có bao bì của Walmart / Best Buy / Nhà bán lẻ khác gửi đến người tiêu dùng.

Để tránh vi phạm chính sách Dropshipping, bạn cần

 • Hãy là người bán trong hồ sơ của sản phẩm của bạn.
 • Xác nhận mình là người bán sản phẩm trực tiếp trên tất cả các phiếu đóng gói, hóa đơn, bao bì bên ngoài.
 • Loại bỏ phiếu đóng gói, hóa đơn, bao bì bên ngoài hoặc bất kỳ thông tin nào khác xác định người gửi hàng bên thứ 3 trước khi vận chuyển.
 • Chịu trách nhiệm chấp nhận và xử lý việc trả lại sản phẩm của khách hàng.
 • Tuân thủ tất cả các điều khoản khác trong thỏa thuận người bán của bạn và các chính sách hiện hành của Amazon.

Rachel Gordon

HỖ TRỢ DỊCH VỤ CHO THUÊ VPS MMO

Zalo - Phone - Telegram 0902282206 - Skyper: truongsinhnb - Facebook.com/vpsmmonb