Cách chạy quảng cáo Facebook cho người bán hàng trên Amazon

| | Kiến thức MMO | 18327

Bạn là người bán hàng trên Amazon muốn chạy quảng cáo Facebook? Hiểu các chỉ số hiệu suất chính (KPI) của bạn là gì để bạn có thể tránh thất bại.Không thể dạy thành thạo quảng cáo Facebook trong một bài đăng trên Web cá nhân, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để trình bày … Đọc tiếp “Cách chạy quảng cáo Facebook cho người bán hàng trên Amazon”