Tìm hiểu về LSR – Tỉ lệ giao hàng trễ với Amazon

Tỷ lệ giao hàng trễ (LSR) là chỉ số thể hiện các đơn đặt hàng được xác nhận sau ngày giao hàng dự kiến ​​dưới dạng phần trăm tổng số đơn đặt hàng, trong cả khoảng thời gian 10 ngày hoặc 30 ngày. LSR chỉ áp dụng cho các đơn đặt hàng do người bán thực hiện (FBM).

Tìm hiểu về LSR - Tỉ lệ giao hàng trễ với Amazon

Tỷ lệ giao hàng trễ được tính bằng số đơn đặt hàng do người bán thực hiện được xác nhận giao hàng sau ngày giao hàng dự kiến ​​chia cho số lượng đơn đặt hàng do người bán thực hiện trong khoảng thời gian được xem xét.

Chính sách của Amazon đối với chỉ số này đó là người bán phải duy trì LSR dưới 4%. LSR trên 4% có thể dẫn đến việc hủy kích hoạt các ưu đãi do người bán thực hiện.

Cách để xem tỷ lệ giao hàng trễ và tải xuống báo cáo LSR của bạn

Bước 1: Chuyển đến trang Account Health =>Trong phần Shipping Performance, hãy nhấp vào View details =>Chọn tab Late Shipment Rate.

Cuộn xuống và nhấp vào nút Download Report.

Để chỉnh sửa thông tin theo dõi đơn hàng (chỉ thực hiện được trước ngày giao hàng).
Vào Orders => chọn Manage Orders.
Nhập Order ID vào Advanced Search.
Sau khi bạn tìm đúng đơn đặt hàng, hãy nhấp vào Edit Shipment và cung cấp thông tin tracking đã sửa đổi.
Nhấp vào Re-confirm the shipment.
*Amazon cho phép 72 giờ để báo cáo và thay đổi các chỉ số trên*
Trung Hiếu

HỖ TRỢ DỊCH VỤ CHO THUÊ VPS MMO

Zalo - Phone - Telegram 0902282206 - Skyper: truongsinhnb - Facebook.com/vpsmmonb