Reserve trong Paypal và các đặc điểm cần biết

| | Paypal | 4879

Reserve (Dự trữ tài khoản) là một khoản tiền được giữ trong tài khoản PayPal của bạn để phòng việc rủi ro tài chính tiềm ẩn, chẳng hạn như đảo ngược thanh toán mà bạn có thể nhận được như bồi hoàn (chargebacks) và yêu cầu bồi thường (claims). Có 2 loại dự trữ mà Paypal … Đọc tiếp “Reserve trong Paypal và các đặc điểm cần biết”