8 điều cần lưu ý để thành công trên Aliexpress

| | Digital Marketing, E-Commerce | 8140

1. Lựa chọn sản phẩm Khi tìm kiếm sản phẩm phù hợp để bán, hãy tìm kiếm sản phẩm dựa trên các keywords chính cũng như các keywords liên quan đến sản phẩm. Ali làm việc này rất tốt vì con AI của nó rất thông minh. Sau đó, hãy sắp xếp các sản phẩm … Đọc tiếp “8 điều cần lưu ý để thành công trên Aliexpress”