AMAZON ACCOUNT UNDER REVIEW – FBM

Để vượt qua làn sóng review tài khoản, người bán Amazon, đặc biệt là những người bán FBM và Dropshipping cần phải duy trì ở mức tốt đối với các yếu tố sau trong quá trình review tài khoản Amazon

AMAZON ACCOUNT UNDER REVIEW - FBM

Duy trì ở mức tốt đối với các yếu tố sau trong quá trình review tài khoản Amazon

  • Lượng bán: Amazon xem xét khối lượng bán hàng của người bán và các số liệu về hiệu suất, bao gồm số lượng đơn đặt hàng, tỷ lệ hủy và tỷ lệ giao hàng trễ. Người bán có doanh số bán hàng cao (một cách hợp lý) và chỉ số hiệu suất tốt có nhiều khả năng tài khoản của họ được chấp thuận hơn.
  • Chất lượng sản phẩm: Amazon cũng đánh giá chất lượng của các sản phẩm được bán. Họ kiểm tra các khiếu nại của khách hàng, tỷ lệ trả lại sản phẩm và tử lệ đơn hàng lỗi (ODR). Người bán có sản phẩm chất lượng cao và xếp hạng tốt có nhiều khả năng sẽ vượt qua đc quá trình review.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng: Amazon đặt ưu tiên cao cho sự hài lòng của khách hàng, vì vậy họ cũng đánh giá các chỉ số dịch vụ khách hàng của người bán. Điều này bao gồm thời gian phản hồi, tỷ lệ lỗi đơn đặt hàng và phản hồi của khách hàng. Người bán có dịch vụ khách hàng xuất sắc có nhiều khả năng tài khoản của họ được chấp thuận hơn.
  • Tuân thủ chính sách: Amazon có các quy tắc và nguyên tắc nghiêm ngặt mà người bán phải tuân theo, bao gồm các yêu cầu niêm yết sản phẩm, chính sách giá và các hoạt động bị cấm. Người bán không tuân thủ nguyên tắc của Amazon có thể bị đình chỉ tài khoản.
  • Thông tin sai lệch: Là người bán hàng trên Amazon, điều quan trọng là luôn cung cấp thông tin chính xác và trung thực về sản phẩm và doanh nghiệp của bạn. Việc không làm như vậy có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị đình chỉ vì thông tin sai lệch. Thông tin sai lệch trên Amazon có thể ở nhiều dạng, bao gồm mô tả sản phẩm không chính xác, đánh giá bị thao túng và điều kiện hoặc nguồn gốc sản phẩm bị trình bày sai.
Amazon rất coi trọng những vấn đề này và sẽ có hành động rất quyết liệt để bảo vệ khách hàng của mình.
FOLLOW ngay để cập nhật bài viết và tin tức mới nhất về Amazon
Từ khóa: ,

HỖ TRỢ DỊCH VỤ CHO THUÊ VPS MMO

Zalo - Phone - Telegram 0902282206 - Skyper: truongsinhnb - Facebook.com/vpsmmonb