Đừng nhầm tưởng giữa View và Impression trong Analytics

Đừng nhầm tưởng giữa View và Impression trong Analytics – HẠN CHẾ MUA DỊCH VỤ TĂNG VIEW VÔ ÍCH

Đừng nhầm tưởng giữa View và Impression trong Analytics

  • View : View (hoặc “video view” nếu liên quan đến video) là số lượng lần người dùng đã nhấn vào bài đăng của bạn để xem nội dung đầy đủ. Một view được tính khi người dùng nhấp vào bài đăng của bạn và bắt đầu xem nội dung. Trong trường hợp video, view sẽ chỉ được tính khi video thực sự được phát.
  • Impression : Impression là số lượng lần mà bài đăng của bạn xuất hiện trên luồng tin của người dùng. Mỗi lần bài đăng hiển thị cho một người dùng trong luồng tin của họ được tính là một impression. Điều này có nghĩa là số lượng impressions sẽ bao gồm cả những lần bài đăng xuất hiện trước mắt người dùng mà họ có thể đã cuộn qua mà không cần thực sự nhấn vào bài đăng.

ĐIỀU KIỆN BẬT KIẾM TIỀN LÀ

5M IMPRESSION TRONG 3 THÁNG – NÊN NHỚ ĐIỀU NÀY – TỨC LÀ IMPRESSION CHỨ KHÔNG PHẢI VIEW

Tóm lại:
  • Impression là số lần bài đăng xuất hiện trên luồng tin người dùng, bao gồm cả những lần không được tương tác.
  • View là số lần người dùng thực sự nhấp vào bài đăng để xem nội dung đầy đủ.
Tips tăng impression hiệu quả:
  • Mua tick xanh giúp tăng độ uy tín và đề xuất
  • Xây dựng content chất lượng
  • Nghiên cứu hagtags về lĩnh vực mà bạn đang hướng tới
  • Tương tác với các Kols trong cùng lĩnh vực
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG
Trịnh Xuân Kiên

HỖ TRỢ DỊCH VỤ CHO THUÊ VPS MMO

Zalo - Phone - Telegram 0902282206 - Skyper: truongsinhnb - Facebook.com/vpsmmonb