Đừng nhầm tưởng giữa View và Impression trong Analytics

| | Twitter ( X ) | 2363

Đừng nhầm tưởng giữa View và Impression trong Analytics – HẠN CHẾ MUA DỊCH VỤ TĂNG VIEW VÔ ÍCH View : View (hoặc “video view” nếu liên quan đến video) là số lượng lần người dùng đã nhấn vào bài đăng của bạn để xem nội dung đầy đủ. Một view được tính khi người dùng … Đọc tiếp “Đừng nhầm tưởng giữa View và Impression trong Analytics”