Linked Accounts (Related Accounts)

Tài khoản seller Amazon của bạn bị khóa do lỗi related?

Bạn chưa biết làm sao mở khóa tài khoản của mình ?

Linked Accounts (Related Accounts)

Vậy thì hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân gây ra việc tài khoản do lỗi related để có thêm cơ sở kháng cáo.

Nguyên nhân có thể đến từ

  1. Tài khoản Amazon cũ của bạn bị khóa và bạn đã mở một tài khoản seller khác.
  2. Trước đây bạn đã cố mở tài khoản người bán nhưng không thành công trong quá trình xác minh.

Amazon đã coi tài khoản bạn lập mới có liên quan đến một tài khoản khác đang bị treo. Lý do đến từ thông tin địa chỉ doanh nghiệp, tên doanh nghiệp giống hệt nhau, sử dụng cùng mạng không dây, đăng nhập vào tài khoản từ cùng một máy tính, sử dụng cùng email, dòng sản phẩm chung và nhiều lý do khác.

  1. Bạn đã cấp quyền truy cập API cho một công ty đã bị thu hồi thông tin đăng nhập API.
  2. Bạn đã cấp quyền truy cập vào tài khoản của mình cho một người cũng có tài khoản người bán đã bị tạm ngưng
  3. Bạn đã truy cập tài khoản của mình ở vị trí mà tài khoản người bán khác đã được truy cập, chẳng hạn như WiFi công cộng.

🙅 Đừng ngay lập tức nghĩ đến việc lập một tài khoản seller khác vì khả năng cao tài khoản mới đó cũng sẽ bị tạm khóa.

Rachel Gordon

Từ khóa:

HỖ TRỢ DỊCH VỤ CHO THUÊ VPS MMO

Zalo - Phone - Telegram 0902282206 - Skyper: truongsinhnb - Facebook.com/vpsmmonb