Fonts trong Canva: Tất cả những gì bạn cần biết

Có hàng tá phông chữ trong Canva sử dụng để tạo đồ họa social media, đồ họa bài đăng trên blog, thậm chí cả sách điện tử và sơ yếu lý lịch! Nhưng, những phông chữ nào là tốt nhất? Canva là một công cụ tuyệt vời cho những người không có phần mềm thiết kế chuyên nghiệp. Một điều có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong đồ họa của bạn là phông chữ bạn chọn.

Mình sẽ liệt kê những fonts chữ trong từng trường hợp cụ thể ở phía bên dưới nhé để anh chị em sẽ có cái nhìn tổng quan nhất

1. Font chữ tiêu đề tốt nhất (In đậm, sạch sẽ)

 • Acherus Grotesque
 • Aileron Heavy
 • Alegreya Sans Bold
 • Amaranth
 • Bebas Neue
 • Bree Serif
 • Cerebri
 • Clear Sans
 • Cooper Hewitt Heavy
 • Laila Medium
 • Lato Bold
 • League Gothic
 • League Spartan
 • Lillita One
 • Martel or Martel Sans
 • Merriweather
 • Montserrat Semibold
 • Neue Einstellung Bold
 • Nunito Bold or Black
 • Open Sans Extra Bold
 • Oswald
 • Poppins
 • Prompt
 • Quiche
 • Raleway Heavy
 • Roboto
 • Sean Slab

2. Body Text (cần quan trọng sự dễ đọc, size: 12-14)

 • Acherus Grotesque
 • Aileron Regular
 • Alegreya Sans Regular
 • Alike
 • Amicale (Regular)
 • Arimo
 • Asap Regular
 • Bodoni
 • Cabin Regular
 • Clear Sans Regular
 • Heebo Regular
 • Lato
 • Libra Sans
 • Montserrat (Regular)
 • Noto Sans
 • Noto Serif
 • Nunito
 • Open Sans
 • Roboto

3. Script (sử dụng cho dòng tiêu đề ngắn, 1-2 từ)

 • Allura
 • Battery
 • Benedict
 • Caitlin
 • Courgette
 • Dancing Script
 • Ghisella
 • Great Vibes
 • Grimpt Brush
 • Holla
 • Jenthill
 • Kaushan Script
 • Kingsman
 • Lemon Tuesday
 • Magenta
 • Nickainley
 • Parisienne
 • Playlist Script
 • Rebel
 • Scandilover Script
 • Vintage Moon

Hy vọng những font trên sẽ giúp ích cho anh em đang làm Canva có thể tạo nên những mẫu phù hợp nhất trong quá trình thiết kế của bạn

Huu Duy

HỖ TRỢ DỊCH VỤ CHO THUÊ VPS MMO

Zalo - Phone - Telegram 0902282206 - Skyper: truongsinhnb - Facebook.com/vpsmmonb