Chính sách giữ tiền của Amazon

Nội dung chính

🧐 Có thể bạn chưa biết, Amazon luôn yêu cầu một khoản dự trữ để quản lý trách nhiệm pháp lý tài chính phát sinh từ các tranh chấp giao dịch từ khách hàng của bạn, bao gồm các khoản bồi hoàn và yêu cầu tuân theo chính sách “A-to-Z Guarantee” của công ty. Amazon sử dụng mô hình theo cấp để xác định và tính toán số tiền dự trữ dựa trên cấp mà bạn đủ điều kiện. Có 3 cấp độ như sau

Chính sách giữ tiền của Amazon

Cấp 1

  • Số tiền giữ lại: 100% các khoản thanh toán được xử lý trong 7 ngày qua và giá trị của tất cả các tranh chấp giao dịch chưa được giải quyết
  • Điều kiện: Bạn là người bán mới của Amazon

Cấp 2

  • Số tiền giữ lại: 3% tổng thu nhập của bạn được xử lý hàng ngày trong 28 ngày qua hoặc giá trị của tất cả các tranh chấp giao dịch chưa được giải quyết
  • Điều kiện: Bạn đã là người bán trên Amazon được một năm và có tối thiểu 100 đơn hàng đã hoàn thành hoặc bạn đã là người bán trên Amazon được ít nhất 6 tháng, có tối thiểu 100 đơn đặt hàng đã hoàn thành, duy trì ODR dưới 1,0%, đồng thời yêu cầu, và nâng cấp.

Cấp 3

  • Số tiền giữ lại: Giá trị của tất cả các tranh chấp giao dịch chưa được giải quyết
  • Điều kiện: Bạn đang ở Cấp dự trữ II và bạn đã duy trì ODR trung bình dưới 1,0% trong 60 ngày qua

❗CHÚ Ý: Bạn sẽ được hoàn nguyên về Cấp II nếu ODR của bạn từ 1% trở lên.

Hy vọng bài viết trên đã mang đến những thông tin hữu ích cho bạn về chính sách giữ lại tiền của Amazon.

Rachel Gordon

HỖ TRỢ DỊCH VỤ CHO THUÊ VPS MMO

Zalo - Phone - Telegram 0902282206 - Skyper: truongsinhnb - Facebook.com/vpsmmonb