Cách để phân loại 3 tài khoản Tiktok

Cách để phân biệt tài khoản tiktok

1. Tài khoản Affiliate

 • Là tài khoản TikTok được phép gắn các sản phẩm của shop khác vô để bán
 • Khi được liên kết tài khoản sẽ trở thành: 1 tài khoản chính thức hoặc và tối đa 4 tài khoản tiếp thị
 • Được nhận tiền hoa hồng
 • Thêm sản phẩm vào mục trưng bày theo cách thủ công

2. Tài khoản Chính thức

 • Là một tài khoản TikTok đại diện chính thức cho một cửa hàng trên TikTok
 • Chỉ có thể liên kết một tài khoản làm chính thức và tài khoản không thể được liên kết với bất kỳ cửa hàng nào khác
 • Không nhận được hoa hồng cho các đơn hàng được tạo từ tài khoản này
 • Có thể liên kết các kênh tiếp thị đến 10 lần trong vòng 180 ngày, không thể thay đổi các kênh tiếp thị quá thường xuyên
 • Có thể hủy liên kết tài khoản chính thức sau khi liên kết tài khoản đó được 90 ngày
 • Không thể đồng thời liên kết cùng một tài khoản làm tài khoản chính thức của cửa hàng và tài khoản tiếp thị của cửa hàng
 • Các sản phẩm up trong sellercenter sẽ tự động được đồng bộ hóa với trang profile
 • Được hưởng và tích hợp các quyền sẵn có của tài khoản và cửa hàng, đồng thời sẽ sớm có thêm quyền tiếp thị (chẳng hạn như tính năng thiết kế cửa hàng)
 • Tên cửa hàng phải giống với tên tài khoản chính thức

3. Tài khoản Tiếp thị

 • Là tài khoản được phép bán các sản phẩm của shop thông qua tài khoản chính thức, giống như đại lý
 • Một shop có thể liên kết với tối đa 4 tài khoản tiếp thị và sẽ không được nhận hoa hồng cho các đơn hàng được tạo từ shop này
 • Chỉ có thể hủy liên kết tài khoản sau khi tạo liên kết được 24 giờ
 • Hiển thị các sản phẩm của shop dưới dạng mục trưng bày, và bạn cần thêm sản phẩm vào mục trưng bày theo cách thủ công

4. Sự khác nhau giữa Tài khoản chính thức và Tài khoản tiếp thị

4.1. Bạn chỉ có thể liên kết một tài khoản TikTok làm tài khoản chính thức, nhưng có thể liên kết tối đa bốn tài khoản làm tài khoản tiếp thị

4.2. Tài khoản chính thức hiển thị các sản phẩm của cửa hàng trên trang profile TikTok dưới dạng trang cửa hàng và bạn có thể sử dụng chức năng thiết kế cửa hàng để tiếp thị

Tài khoản tiếp thị hiển thị các sản phẩm của cửa hàng dưới dạng mục trưng bày, và bạn cần thêm sản phẩm vào mục trưng bày theo cách thủ công

4.3. Tên tài khoản chính thức phải giống với tên cửa hàng để thiết lập danh tính nhất quán và xây dựng lòng tin của người dùng

Tài khoản tiếp thị có thể sử dụng tên khác
Nguồn bác Duy Muối chia sẻ
5/5 - (1 bình chọn)