Một số thông tin về General Liability Insurance

Theo Amazon, nếu seller có Kế hoạch Bán hàng Chuyên nghiệp thì bắt buộc phải mua Bảo hiểm Trách nhiệm Tổng quát về Thương mại (Commercial General Liability Insurance), trang trải mức phí bảo hiểm thiệt hại lên đến 1 triệu USD.

Một số thông tin về General Liability Insurance

Bảo hiểm Trách nhiệm Thương mại chung – Loại bảo hiểm này chi trả lên đến 1 triệu USD đối với những thiệt hại như thương tật thân thể, thương tích cá nhân, thiệt hại về tài sản v.v…

Các tài khoản chuyên nghiệp (Pro Sellers) bắt buộc phải có bảo hiểm này và cung cấp bằng chứng về Trách nhiệm Pháp lý Tổng quát cùng với một giấy chứng nhận.
Các tài khoản cá nhân (Individual Sellers) không đáp ứng “ngưỡng bảo hiểm” sẽ không bắt buộc phải mua gói bảo hiểm này nhưng họ được khuyến khích mua nó.
Tóm lại, nếu doanh số bán hàng của bạn đạt trên 10.000 USD một tháng, trong vòng 3 tháng liên tiếp, thì bạn bắt buộc phải đăng ký gói bảo hiểm trang trải ít nhất 1 triệu USD chi phí.

Các sellers có thể mua bảo hiểm ở đâu & Chi phí như thế nào ?

Để đăng ký mua Bảo hiểm Người bán hàng Amazon, bạn chỉ cần liên hệ với một trong những đơn vị bảo hiểm được liệt kê ở dưới đây và hỏi họ cách thức mua gói bảo hiểm Trách nhiệm Thương mại chung cho doanh nghiệp Amazon của bạn.

Đối với doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh tại Hoa Kỳ

• Next Insurance

Đối với doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh tại Trung Quốc

• AIG
• PingAn
• STARR
• Chubb Limited
Với info các nước khác ngoài Mỹ thì nếu doanh thu vượt ngoài ngưỡng trong 3 tháng liên tiếp (Với thị trường UK thì doanh thu vượt ngưỡng 7000 GBP/tháng trong 3 tháng liên tiếp), hoặc ngay khi doanh thu chưa vượt ngưỡng nhưng Amazon yêu cầu đóng bảo hiểm thì chủ store sẽ phải mua bảo hiểm thương mại

UK thì có thể mua bảo hiểm của PolicyBee

Ở VN thì có thể mua bảo hiểm của AIG hoặc QBE

Các nước châu Âu khác thì nên tạo case hỏi support xem hãng bảo hiểm nào có thể thêm người được bảo hiểm theo yêu cầu vì không phải hang bảo hiểm nào cũng thêm người được bảo hiểm theo yêu cầu của khách (The Insured)
Thuận Nguyễn

HỖ TRỢ DỊCH VỤ CHO THUÊ VPS MMO

Zalo - Phone - Telegram 0902282206 - Skyper: truongsinhnb - Facebook.com/vpsmmonb